Valper
 

________________
 

Vi har ikke valper nå,  men planlegger et kull mot sommeren.

 

Er du interessert kan du gjerne kontakte meg
på telefon 55 95 15 04  eller 930 64 786.